บริการ ให้เช่าเครื่องจักร

ให้เช่า รถเเบคโฮ เเม็คโคร PC30

ให้เช่า รถเเบคโฮ เเม็คโคร ปรับหน้าดิน กดเสาเข็ม เคลียริ่งพื้นที่ ขุดฟุตติ้ง เรามี 6 ล้อเล็ก วิ่งในไซต์งาน ให้เช่าด้วยไว้ให้คุณลูกค่าไว้ทอยดิน ตักขยะออกจากพื้นที่ของคุณ เเผ่นเหอ็ก สำหรับคุณลูกค้าที่จะเช่าเครื่องจัก หรือรถเเม็คโครคุณสามารถเลือกได้ หัวเเย็กหรือหัวเจาะ

การขนย้ายเครื่องจักร
การขนย้ายเครื่องจักร

นี้คือการ เคลียริ่งพื้นที่ตักขยะออก เพื่อที่คุณลูกค้าจะได้ทำงานอื่นของคุณจะได้ทำงานเสร็จเร็วตามเเผ่นของคุณ ให้เช่ารถเเเม็ดโคร เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ  ขุดวางท่อ  ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *